Indkaldelse til generalforsamling i
Tommerup Station Antenneforening

Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 19.00 i Tommeruphallernes mødelokale.

På grund af faren for spredning af Covid-19 og de afledte forsamlingsrestriktioner er skriftlig tilmelding med angivelse af navn og kontaktoplysninger denne gang nødvendig. Yderligere kan max. 1 person fra medlemmets husstand deltage.

Tilmelding:
Til foreningens sekretær Henrik V. Jespersen, Teglbakken 46, via email: hevije@gmail.com eller Henriks fysiske postkasse.

Tilmeldingsfrist:
6. december kl. 16.

Ved en eventuel nødvendig aflysning grundet forsamlingsrestriktioner vil de tilmeldte få besked direkte.


Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Eventuelle forslag. - Se bestyrelsens forslag nedenfor.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
- bestyrelsen foreslår et kontingent i 2021 på 5 kr pr. måned = 60 kr pr. år.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
- på valg til bestyrelsen er Kent Meistrup Hansen, Frode M. Petersen og Kurt Christensen.
Alle modtager genvalg.
- desuden skal der vælges en bestyrelsessuppleant.

7. Valg af 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt


Forslag under punkt 4:

Nedsættelse af ”Udvalg til forskønnelse, gavn og glæde i Tommerup Stationsby”
”40000 kr af den ”gamle” antenneforenings formue overføres pr. 31. december 2020 til den ”nye” forening. Resten af den ”gamle” forenings formue anvendes til et eller flere projekter i byen – til gavn og glæde for borgerne. Midlerne skal således altovervejende anvendes til almene og langtidsholdbare formål i byen. Det kan fx være kunst.
Der nedsættes et udvalg bestående af 2 menige medlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer (formand, næstformand og kasserer), som skal varetage opgaven.”

Begrundelse for forslaget:
Med overgangen til fiber pr. 1. januar 2021 bliver der tale om en ”ny” antenneforening med et nyt formål (vedtaget sidste år). Antallet af medlemmer udvides betragteligt. Nuværende formue tilhører nuværende medlemmer, men det er omkostningstungt og ikke administrativt overkommeligt at tilbagebetale formueandel til det enkelte medlem.
Bestyrelsen foreslår derfor, at størstedelen af foreningens nuværende formue bliver anvendt til forskønnelse, gavn og glæde for alle byens borgere.Velkommen til Tommerupnet.dk

Tommerupnet.dk er Tommerup Station Antenneforenings officielle hjemmeside. Tommerup Stationsby ligger omkranset af skov i det smukke kuperede landskab sydvest for Odense. Med sin bynære beliggenhed, jernbane og tæt på motorvej er Tommerup Stationsby et attraktivt sted at bo.


Byen har skole, svømmehal og et rigt foreningsliv - heriblandt en antenneforening.

Antenneforeningen har ca. 660 medlemmer og leverer Radio- og TV-signaler samt bredbånd til foreningens medlemmer. Foreningen satser på god kvalitet til lave priser og udbygger løbende sit anlæg.


Den 1. september 2011 overtog Glenten (Glentevejs Antennelaug) leveringen af TV signal til medlemmerne af Tommerup Station Antenneforening.Hvem skal jeg kontakte hvis der er problemer med TV signalet?

Hvis du har problemer med TV signalet i dit hjem skal du kontakte Glenten:


Glentevejs Antennelaug

Vagtelvej 1

5000 Odense C.

Tlf. 66 14 41 77

support@glentenodense.dk


Telefontid teknisk afdeling:

Mandag-fredag kl. 10.00 - 16.00 og igen kl. 17.00 - 20.00

Lørdag, søndag og helligdag kl. 10.00 - 14.00.


 

Tommerup Station Antenneforening

Problemer med dit TV signal?

Nederst på forsiden finder du telefonnummer og åbningstider til Glentens support.

Glenten    ·    TV/Radio oversigt    ·    TV-Guide

Få nyhedsbrev fra antenneforeningen

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev fra Tommerup Station Antenneforening.

Vi vil informere om nye tiltag i foreningen, planlagte reparationer på anlægget mv. Du kan til enhver tid framelde nyhedsbrevet igen.


Tilmelding sker på:

http://eepurl.com/bcph8f